Czym jest Google Analytics 4?

google analytics 4

Google Analytics 4 to wciąż ten sam Google Analytics, licznik analityki internetowej, ale przeprojektowany i rozszerzony po wydaniu w 2019 r. nowego typu konta Witryny i Aplikacje (Web + App), który został później przemianowany na Google Analytics 4.

Model danych sterowany zdarzeniami

Na początku XXI wieku strony internetowe nie były tak skomplikowane: nie istniały silniki CMS, nie było dynamicznej zawartości ani aplikacji typu Single Page Application (SPA). Dlatego we wszystkich poprzednich wersjach Google Analytics istniał zrozumiały, ale jednocześnie niezbyt precyzyjny model oparty na grupowaniu stron w sesje.

Analiza tych witryn polegała po prostu na otwarciu raportu zawartości i sprawdzeniu, ilu użytkowników odwiedziło daną stronę, która z nich była stroną logowania, który adres URL stanowił konwersję, a który użytkownik opuścił witrynę. Google Analytics oblicza wiele innych wskaźników opartych na sesjach i odsłonach, takich jak współczynnik odrzuceń, długość sesji, długość odsłony, strony na sesję itp.

Nie mogło to jednak trwać w nieskończoność. Wraz ze wzrostem wymagań biznesowych i związanych z analityką biznesową rosły również narzędzia i usługi. A wraz z pojawieniem się App Store i Google Play w 2008 roku rozpoczęła się nowa era aplikacji mobilnych. Doprowadziło to do stworzenia odrębnej linii usług analityki mobilnej.

Firma Google jako jedna z pierwszych wymyśliła, jak połączyć dane z dwóch różnych ekosystemów (witryn internetowych i aplikacji mobilnych), aby zobaczyć je w jednym raporcie. Doszli do wniosku, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie modelu Event Driven Data Model, który był już wtedy wykorzystywany w analityce aplikacji mobilnych (Firebase Analytics), i zaimplementowanie go w witrynach internetowych. Byłoby to łatwiejsze niż działanie odwrotne, ponieważ w aplikacji każde działanie jest wydarzeniem.

W ten sposób Google Analytics przeszedł od modelu odsłon i sesji, który istniał we wszystkich poprzednich wersjach Google Analytics, do modelu danych sterowanego zdarzeniami. Dlatego podczas pracy z GA4 ważne jest zrozumienie tematu zdarzeń.

Google Analytics 4 — konfiguracja, monitorowanie międzyplatformowe

Jeśli posiadasz zarówno stronę internetową, jak i aplikację mobilną, masz możliwość połączenia danych z różnych narzędzi analitycznych — wystarczy zainstalować Google Analytics 4 i utworzyć wiele strumieni w ramach jednego zasobu.

Na poziomie zasobu GA4 dostępne jest również ustawienie, które umożliwia identyfikację użytkowników na dwa sposoby:

  • Według identyfikatora użytkownika (User-ID), sygnałów Google, a następnie według typu urządzenia;
  • Tylko według typu urządzenia.

Zaleca się korzystanie z pierwszej opcji, aby zapewnić bardziej poprawne śledzenie aktywności użytkowników z różnych urządzeń, ale tylko wtedy, gdy skonfigurowano śledzenie identyfikatorów użytkowników.

Dodaj komentarz