Skuteczny marketing w internecie

Główne cele i korzyści analityki internetowej

Analityka internetowa to zestaw narzędzi do pomiaru, zbierania, analizowania i prezentowania danych online w celu zrozumienia, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana przez odwiedzających ją użytkowników i jak dalej optymalizować jej interfejs pod kątem doświadczeń użytkownika.

Główne cele analityki internetowej

Przedmiotem zainteresowania analityki jest zrozumienie użytkowników strony internetowej, ich zachowań i działań. Studiowanie zachowań i działań użytkowników w sieci dostarcza cennych informacji marketingowych i zapewnia:

  • Wydajność witryny w stosunku do celów.
  • Zrozumienie zachowań i potrzeb użytkowników oraz tego, jak strona zaspokaja te potrzeby.
  • Możliwość wprowadzania zmian poprawiających stronę na podstawie wyników.

Przeciętne narzędzie do analityki internetowej obejmuje setki metryk. Wszystkie są ciekawe, ale tylko niektóre z nich mogą być przydatne do pomiaru wydajności strony internetowej. Skup się na tym, co ważne, aby uzyskać znaczące informacje o swojej stronie internetowej, zacznij od ustalenia realistycznych i mierzalnych celów dla swojej witryny.

Firma nie odniesie sukcesu, jeśli klienci nie będą zadowoleni. Podobnie jest z Twoją stroną internetową. Musisz zapewnić atrakcyjną i przyjazną użytkownikowi stronę internetową, która tworzy wartość dla Twoich użytkowników i zachęca ich do podjęcia działań. Każda strona internetowa może mieć kilka różnych typów użytkowników. Aby stworzyć atrakcyjne doświadczenie użytkownika, musisz szczegółowo zbadać każdy segment użytkowników. Dla każdego segmentu stwórz portrety swoich użytkowników, które odpowiedzą na następujące pytania:

  • Kto jest twoją docelową publicznością?
  • Dlaczego ludzie chcą odwiedzać Twoją stronę?
  • Czego chcą osiągnąć na Twojej stronie internetowej?
  • Jakie są bariery dla ich zadowolenia?

Kluczowe wskaźniki efektywności, czyli KPI, to prosta i praktyczna metoda szeroko stosowana przez organizacje do mierzenia efektywności. Często jest ona wyrażana w postaci metryk, wskaźników, średnich, procentów.

Wyzwaniem jest wybranie kluczowych wskaźników efektywności, które zmotywują Cię do działania i sprawią, że będziesz stale optymalizować swoją stronę internetową, aby realizować założone cele.

W jaki sposób gromadzone są dane o aktywności użytkowników?

Istnieją dwie różne metody zbierania danych o aktywności użytkowników:

  • Pliki dziennika serwera WWW. Serwery internetowe mogą rejestrować „żądania użytkownika” lub ruchy użytkownika po stronie internetowej. Pliki te mogą być wykorzystywane do analizy i raportowania ruchu na stronie internetowej.
  • Skrypty śledzące osadzone na stronach internetowych. W tym podejściu mały skrypt JavaScript jest osadzony na stronie internetowej i za każdym razem, gdy strona ładuje się w przeglądarce użytkownika, skrypt ten wykonuje się, zbierając informacje o wykonanych czynnościach (np. oglądana strona, czas przeglądania itp.).

Podejście skryptowe, zwane również pomiarem opartym na przeglądarce, stało się najbardziej popularnym podejściem. Głównym powodem popularności tej metody jest wysoki poziom buforowania w sieci w celu poprawy wydajności. Na przykład popularne strony internetowe są kopiowane przez dostawców usług internetowych, aby szybko obsłużyć swoich użytkowników. Ponieważ strona internetowa zawiera skrypt śledzący, niezależnie od tego, jak zostanie on zaserwowany użytkownikowi, zostanie on wykonany za każdym razem, gdy strona zostanie załadowana do przeglądarki użytkownika.

Dodaj komentarz